Biuro sprzedaży dla deweloperów

Jeśli deweloper chce posiadać profesjonalną obsługę klientów potrzebuje biura sprzedaży, które nie tylko będzie pozyskiwać nabywców swoich mieszkań czy apartamentów, ale również prowadzić ich obsługę w trakcie całego procesu inwestycyjnego. Począwszy od przygotowania dokumentacji przygotowawczej i sprzedażowej (umów rezerwacyjnych, przedwstępnych i ostatecznych, harmonogramów płatności, prospektu informacyjnego itp.) aż do momentu pełnej komercjalizacji inwestycji tj. sprzedaży całej powierzchni powstałej w ramach inwestycji deweloperskiej.

Żeby móc skupić się na budowie, i nie tracić czasu i energii na organizację i obsługę biura sprzedaży można to oddać to w ręce profesjonalnej firmy outsourcingowej.

Przygotowanie dokumentacji dla deweloperów

Nie da się zorganizować skutecznego biura sprzedaży bez odpowiedniej dokumentacji. Dlatego tak ważne jest przygotowanie całości dokumentacji związanej z inwestycją, w tym projektów umów związanych ze sprzedażą tj. rezerwacyjnej, przedwstępnej, ostatecznej umowy sprzedaży, a w przypadku inwestycji mieszkaniowej podlegającej tzw. ustawie deweloperskiej – również przygotowanie prospektu informacyjnego i całej dokumentacji wymaganej przez banku do prowadzenia rachunku powierniczego dla deweloperów.

dla deweloperów

Reklama inwestycji deweloperskiej

Realizacja reklamy i promocji inwestycji to bardzo ważny obszar dzięki któremu pozyskuje się nabywców powierzchni mieszkalnych realizowanych inwestycjach. Reklama internetowa czy banerowa to istotna część promocji dewelopera i jego inwestycji aby potencjalni klienci mogli się z nią zapoznać i zainteresować kupnem lokali.

Pozyskanie klientów dla deweloperów i ich obsługa

Pozyskanie klienta dla deweloperów to pierwszy etap a drugi, niemniej ważny to jego obsługa. W takim przypadku niezbędna jest całościowa obsługa klientów inwestycji tj. rozmowy, spotkania, przygotowywanie umów, podpisywaniu umów z klientami czy np. koordynowanie zmian lokalowych, oraz udział w odbiorach lokali.

HomePro Eksperci od Nieruchomości Premium – zaufanie i skuteczność!